Akce

Světelná technika se prezentuje na řadě veřejných akcí, jak odborných, tak pro všeobecnou veřejnost zaměřených spíše populárně. Uvedený seznam obsahuje akce, které považujeme za významné z hlediska odborného obsahu a doporučujeme jejich absolvování.

Najdete zde také akce, do kterých se zapojujeme jako pobočný spolek Brno.

Hodina Země 2022

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce, jejímž cílem je atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Hodina Země povzbuzuje jednotlivce, obce a organizace k zhasnutí světel na dobu jedné hodiny od 20.30 do 21.30. Akci vymyslel Světový fond na ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice, kde ji koordinuje Ekologický institut Veronica.

Více také zde: Hodina Země

TECHNIKA OSVĚTLOVÁNÍ XXIX
DNY JOSEFA LINDY

Konference je zaměřená na aktuální problémy denního a umělého osvětlení.

30. a 31. května 2022
Kongresové centrum Parkhotel
U Borského parku 31, 320 04 Plzeň

Více informací zde: https://www.csoplzen.cz/konference/