O nás

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Brno, pobočný spolek

Založení pobočného spolku Brno bylo iniciováno transformací ČSO jako takové a potřebou vytvořit spolek, který jednak bude blíže lidem v regionu Brno, ale bude se zabývat hlouběji vybranými tématy světelné techniky . K založení pobočky Brno došlo v červnu 2019.

Česká společnost pro osvětlování (ČSO) je nezávislá odborná společnost, která sdružuje osoby, podniky, společnosti a jiné subjekty zajímající se o světlo, vidění a osvětlování z hlediska vědeckého, hygienického, technického nebo uměleckého. Společnost je zaměřena na všechny druhy osvětlení, tj. na osvětlení denní, umělé i sdružené. Zajímá se i o ostatní způsoby využití světla, např. pro přenos informací nebo signalizaci, technologické využití světla aj.

Poslání společnosti je především rozšiřování znalostí o světle, osvětlování a souvisejících problémech, o jejich významu a využívání. ČSO je organizátorem odborných přednáškových akcí, konferencí, aktivně se podílí na vytváření právních předpisů v oboru, na spolupráci při tvorbě hygienických předpisů, technických norem, podporuje publikační činnost a spolupráci s redakcemi odborných časopisů z oboru světla a osvětlování, spolupracuje s vysokými školami v rámci výuky osvětlování, se zahraničními oborovými společnostmi, např. se Slovenskou světelně-technickou společností, a rovněž s Národním komitétem Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE).

Pobočný spolek Brno je místně navázán na universitní prostředí VUT v Brně, kde při fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií má světelná technika dlouholetou tradici. Moderně vybavené výukové prostory a kvalitní fotometrická laboratoř, dlouholetý vývoj a výzkum v oblasti světelné techniky a personální zajištění předurčily drobné směrování pobočky Brno směrem k měření a analýzám světla a otázkám vlivu světla na člověka, živé organizmy obecně. Na tématech pracují nejen studenti doktorského studia, ale účastnili jsme se výzkumných projektů, které experimentálním způsobem ověřovala a vyvíjela nové technologie např. pro fytotronové komory. Pracoviště FEKT VUT má zázemí pro měření fotobiologické bezpečnosti a měření spektrálních vlastností světla. Dlouhodobě se zde vyvíjí a dodává měřicí technika na bázi digitálních jasových analyzátorů. Poslední dobou se velmi intenzivně řeší otázka tzv. biodynamického osvětlování. I tímto fenomenem se na pobočném spolku Brno chceme zabývat podrobněji.

U ZRODU NAŠÍ SPOLEČNOSTI STÁLA MYŠLENKA  DOBRÉHO SVĚTLA  

Dnes bychom toto heslo mohli doplnit další myšlenkou a to je šetrné osvětlování v souladu s přírodou. Uplynulo už 140 let od patentování žárovky T.A. Edisonem. Až po tak dlouhé době si začínáme uvědomovat, že umělé světlo je sice dobrý sluha, ale může být i zlý pán!

POZNEJTE NÁŠ TÝM

Vedením České společnosti pro osvětlovaní byli valnou hromadou dne 23.8.2023 zvoleni:

Petr BAXANT – předseda

Přednáší světelnou techniku na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, Ústav elektroenergetiky, docent, vědecko-výzkumný pracovník.

Více informací lze nalézt na fakultních stránkách zde.

Zbyněk SVOBODA – místopředseda

Aktivní člen ČSO Brno, organizátor kulatých biodynamických stolů, majitel firmy Ekosvětlo, s.r.o.