Stanovy spolku a právní dokumenty

Aktuální znění stanov ČSO k 24.10.2019:

Ochrana osobních údajů

GDPR – ochrana osobních údajů

Přihláška člena a souhlas se zpracování osobních údajů

Pokud se chcete sát členem jakéhokoliv pobočného spolku, stáváte se automaticky i členem spolku hlavního. Pro zahájení řízení o přijetí nového člena je třeba vyplnit krátký formulář a souhlasit se zpracováním osobních údajů ve smyslu výše uvedené směrnice. Uvedením pobočného spolku, kde chcete pracovat bude formulář přesměrován na příslušné vedení pobočného spolku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – přihláška nového člena