Členské poplatky

Dle usnesení členské schůze ze dne 20.9.2019 byl stanoven roční členský poplatek 200 Kč splatný ke dni 30.9.2020 (2019).

Poplatky se hradí výhradně bezhotovostním převodem na účet č. 147555/5500 vedeným u Raiffeisen Bank

Do zprávy pro příjemce uveďte text: Členský poplatek 2020 (2019) – Příjmení a jméno.

Pro rychlé vytvoření příkazu je možné použít QR platbu.

QR platba členský poplatek 2020
QR platba členský poplatek 2019

Pokud uhradíte částku vyšší, bude přeplatek použit jako dar. je možné zaslat i poplatek pro hlavní spolek (rovněž 200 Kč pro rok 2020). Takto vybrané poplatky budou hromadně odeslány na hlavní spolek ke konci roku.