Členské poplatky

Dle usnesení členské schůze ze dne 20.9.2019 byl stanoven roční členský poplatek 200 Kč splatný ke dni 30.9. daného roku.

Poplatky se hradí výhradně bezhotovostním převodem na účet č. 147555/5500 vedeným u Raiffeisen Bank

Do zprávy pro příjemce uveďte text: Členský poplatek 2022 (2021, 2020, 2019) – Příjmení a jméno.

Pro rychlé vytvoření příkazu je možné použít QR platbu. Platby pro jiný rok jsou prakticky stejné, cena se neměnila, pouze změňte komentář, za který rok platbu hradíte.

QR platba členský poplatek 2022

Pokud uhradíte částku vyšší, bude přeplatek použit jako dar. Je možné zaslat i poplatek pro hlavní spolek (100 Kč pro rok 2021). Takto vybrané poplatky budou hromadně odeslány na hlavní spolek ke konci roku.

Stav Vašich plateb řeší hospodář spolku. Na něj směrujte Vaše dotazy ohledně plateb.

Odkaz na platební údaje pro hlavní spolek.