Členské poplatky

Dle usnesení valné hromady pobočného spolku ze dne 23.8.2023 byl stanoven roční členský poplatek 500 Kč splatný ke dni 30.9. daného roku (na rok 2024 tedy k 30.9.2024). K tomuto poplatku automaticky přidáváme i poplatek 100 Kč pro hlavní spolek, který byl odsouhlasen usnesením valné hromady dne 9.10.2023 a který odesíláme hromadně za všechny členy pobočného spolku na hlavní spolek.

Poplatky se hradí výhradně bezhotovostním převodem na účet č. 147555/5500 vedeným u Raiffeisen Bank.

Do zprávy pro příjemce uveďte text: Členský poplatek 2024 – Příjmení a jméno.

Pro rychlé vytvoření příkazu je možné použít QR platbu.

QR platba členský poplatek 2024 – pobočný spolek

Stav Vašich plateb řeší hospodář spolku. Na něj směrujte Vaše dotazy ohledně plateb.

Odkaz na platební údaje pro hlavní spolek.