Členské poplatky

Dle usnesení členské schůze ze dne 7.12.2022 byl stanoven roční členský poplatek 400 Kč splatný ke dni 30.9. daného roku (na rok 2023 tedy k 30.9.2023).

Poplatky se hradí výhradně bezhotovostním převodem na účet č. 147555/5500 vedeným u Raiffeisen Bank

Do zprávy pro příjemce uveďte text: Členský poplatek 2023 – Příjmení a jméno.

Pro rychlé vytvoření příkazu je možné použít QR platbu.

QR platba členský poplatek 2023 – pobočný spolek

Pokud uhradíte částku vyšší, bude přeplatek použit jako dar. Je možné zaslat i poplatek pro hlavní spolek (100 Kč pro rok 2021 a dále). Takto vybrané poplatky budou hromadně odeslány na hlavní spolek ke konci roku. Pro souhrnnou platbu za rok 2023 tedy změňte částku ze 400 na 500 Kč a nebo použijte QR platbu níže z obrázku.

Plný poplatek vč. velkého spolku 2023 (500 Kč)

Platby za starší období: 2022 a dříve – 200 Kč, pouze změňte komentář, za který rok platbu hradíte.

QR platba členský poplatek 2022

Stav Vašich plateb řeší hospodář spolku. Na něj směrujte Vaše dotazy ohledně plateb.

Odkaz na platební údaje pro hlavní spolek.