Pozvánka na valnou hromadu spolku 2020

Vážení členové spolku

Vážení členové České společnosti pro osvětlování regionální skupina Brno, p.s.,

rád bych Vás tímto pozval na valnou hromadu našeho spolku, která proběhne vzhledem k současné situaci online prostřednictvím platformy Google Meet, v předvánočním čase v pondělí dne 21. 12. 2020 v 16h. Programem jednání budou formální záležitosti ohledně fungování spolku a diskuse nad budoucím směřováním činnosti spolku. Odkaz na propojení s Google Meet Vám bude zaslán během jednoho měsíce. Detaily valné hromady jsou součástí přílohy. Pokud byste se nemohli zúčastnit jednání osobně (online), můžete využít status plné moci a poskytnout zplnomocnění jinému členovi spolku nebo předsednictvu. Vyplněnou plnou moc je možné zaslat naskenovanou a podepsanou emailem.

Dokumenty:

Pozvánka

Plná moc – vyžádat emailem.