Hodina Země 2023

Vážení přátelé,

podobně jako loni si dovolujeme za náš spolek přihlásit se k akci Hodina Země. Jedná se o celosvětovou událost, která má celospolečenský význam a pomáháme tímto šířit povědomí o této iniciativě. Více informací jsme přidali na samostatnou stránku Hodina Země, kde najdete i dopis za náš spolek, který je možné dále šířit.