Pozvánka na valnou hromadu spolku 2023

Vážení členové spolku

Vážení členové České společnosti pro osvětlování regionální skupina Brno, p.s.,

rád bych Vás tímto pozval na valnou hromadu našeho spolku, kde hlavním bodem jednání bude volba předsednictva spolku. Valná hromada proběhne 23.8. 2023 v 10h. Pokud byste se nemohli zúčastnit jednání osobně, můžete využít status plné moci a poskytnout zplnomocnění jinému členovi spolku nebo předsednictvu. Vyplněnou plnou moc je možné zaslat naskenovanou a podepsanou emailem.

Dokumenty:

Pozvánka

Plná moc – vyžádat emailem u hospodáře spolku.