Trochu historie pobočky Brno

V tomto příspěvku bych pouze rád shrnul čerstvou historii spolku, co už máme za sebou a co nás čeká.

Na mimořádném zasedání spolku dne 7. 6. 2019 byly členskou schůzí odsouhlaseny změny stanov a založení dvou nových pobočných spolků – Praha a Brno. Zároveň byli zvoleni do výborů spolku noví kandidáti.

27. 6. 2019 nabyl zápis do spolkového rejstříku úřední platnosti a pobočná spolek Brno má své IČ.

19. 8. 2019 byly výborem spolku přijati noví členové spolku dle platných stanov

20. 8. 2019 byla novým členům zaslána pozvánka na ustavující členskou schůzi na den 20.9.2019

Začátkem září byly podniknuty další kroky k rozjezdu pobočného spolku: založen bankovní účet, přihlášení k dani z příjmu právnických osob, založení datové schránky, založení webové prezentace. Pracujeme na přípravě úvodní členské schůze, která projedná návrh na změnu stanov, výši členských poplatků a provozní záležitosti nové pobočky. Věříme, že postupně se do této novodobé historie pobočky bude přidávat řada nových událostí, které budou posouvat nejen samotnou pobočku, ale celou ČSO a obor světelné techniky kupředu. Děkujeme za Vaši případnou podporu. Udělejte něco pro svoji budoucnost – staňte se členy spolku!